ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Το Κέντρο παροχής υπηρεσιών καθοδήγησης, σε συνεργασία με τον Σύλλογο ΑΡΩΓΗ 12+ ιδρύθηκε τα τελευταία χρόνια για να στηρίξει ανθρώπους που παλεύουν με την μάστιγα των εξαρτήσεων. Είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία με σκοπό να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με προβλήματα εθισμού και γενικότερα. Το Κέντρο αποτελείται από δυο μονάδες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για άτομα με τέτοια προβλήματα.

Η φιλοσοφία μας επηρεάζεται από την θεραπευτική μέθοδο που είναι γνωστή σαν Minnesota model, η οποία έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχής στις ΗΠΑ όπως και στην Ευρώπη  και από το επαγγελματικό υπόβαθρο της ομάδας των συμβούλων μας, που είναι εκπαιδευμένοι στις εξαρτήσεις στα 12 βήματα, στην γνωσιακή συμπεριφορική και  προσωποκεντρική προσέγγιση  στοιχειοθετώντας έτσι ένα αποτελεσματικό μοντέλο θεραπείας.

Το μοντέλο έχει τρεις θεμελιώδεις αρχές

– Παροχή θεραπείας στα άτομα που υποφέρουν και όχι ιδρυματοποίηση ή αδιαφορία. Οι θεραπευόμενοι μας δέχονται άμεση ιατρική φροντίδα για προβλήματα υγείας.
– Θεραπεία βασισμένη σε αξιοπρέπεια και σεβασμό στην προσωπικότητα του θεραπευόμενου.
– Παροχή βοήθειας για ανάρρωση και στα τρία επίπεδα: σωματικό, διανοητικό, πνευματικό.

Ποιοι Είμαστε

Η Αρωγή 12+ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, σε άτομα εξαρτημένα σε αλκόολ, ναρκωτικά και τζόγο.

Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος

Γίνε κι εσύ έκτακτο μέλος! Βοήθησέ μας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε.

Περισσότερες πληροφορίες…

Τα 12 βήματα

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Ανθέων 22, Νέο Ρύσιο,
Τ.Κ. 57 001 Τ.Θ. 900 (814) Θεσσαλονίκη
Τηλ. επικοινωνίας / Fax:
(+30)23920 73407