ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Προστασία της προσωπικότητας, του ιδιωτικού χώρου και της αξιοπρέπειας
Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε, όσο γίνεται, στην προστασία της προσωπικότητας του ιδιωτικού χώρου και της αξιοπρέπειας. Έχουμε, ωστόσο, επίγνωση ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας, συχνά χρειάζονται υποστήριξη στη διαχείριση των δύσκολων θεμάτων απομόνωσης και αποκλεισμού που δημιούργησε η χρήση αλκοόλ ή και ναρκωτικών. Προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία:
  • Προσφέροντας κοινά δωμάτια που βοηθάνε την δημιουργία ανεκτίμητων σχέσεων υποστήριξης με ανθρώπους που περνάνε από τις ίδιες δύσκολες καταστάσεις και συναισθήματα.
Ενθαρρύνοντας τις προσωπικές πινελιές στα δωμάτια.
Παρέχοντας κοινόχρηστο τηλέφωνο αλλά και την δυνατότητα συμφωνίας με τους συμβούλους για χρήση των τηλεφώνων στα γραφεία τους, όταν πρόκειται για ιδιαίτερα ευαίσθητες ή δύσκολες συνομιλίες.
  • Ζητώντας το ταχυδρομείο να ανοίγεται (αλλά όχι και να διαβάζεται) μπροστά στον σύμβουλο για την προστασία από «παλιούς φίλους» που τυχόν θελήσουν να στείλουν ναρκωτικά.
Μην επιτρέποντας επισκέψεις να γίνονται χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τους συμβούλους, έτσι ώστε να μην αποσπάται η προσοχή από την θεραπεία αλλά και για να διατηρήσουμε ένα ασφαλές και καθαρό περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτόν, βοηθάμε και στη διατήρηση του απόρρητου γύρω από τα θεραπευτικά θέματα όσων παρακολουθούν το πρόγραμμα του κέντρου.

Στο πρώτο στάδιο της θεραπείας οι στόχοι είναι:
– Αναγνώριση της εξάρτησης (του εθισμού) και των επιπτώσεων.
– Αποδοχή της ανάγκης για βοήθεια.
– Ανάπτυξη και ενδυνάμωση της ελπίδας για ανάρρωση (δημιουργία κινήτρων για αλλαγή).
Στο δεύτερο στάδιο της θεραπείας οι στόχοι είναι:
– Προσαρμογή σε έναν τρόπο ζωής χωρίς αλκοόλ και ναρκωτικά.
– Αναγνώριση και αντιμετώπιση κινδύνων υποτροπής.
– Δημιουργία νέων κοινωνικών υποστηρικτικών πλαισιών.
Στο τρίτο στάδιο της θεραπείας οι στόχοι είναι:
– Επανείσοδος σε ανεξάρτητη ζωή.
– Ευθύνη για την διατήρηση των υποστηρικτικών πλαισίων.
– Δρομολόγηση εκπαίδευσης ή επανεισόδου επαγγελματικής καριέρας.
– Συνέχιση ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων.
Προσωπικό:
Έχουμε μια ομάδα από υψηλά επαγγελματικό και έμπειρο συμβουλευτικό και διοικητικό προσωπικό (ψυχίατρος, ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός, σύμβουλοι και λοιπό βοηθητικό προσωπικό).
Ένας σημαντικός αριθμός των συμβούλων μας βρίσκονται και οι ίδιοι σε ανάρρωση, έχοντας άμεση κατανόηση της ασθένειας του εθισμού. Έτσι σαν αποτέλεσμα, έχουμε την δυνατότητα να κατανοούμε σε βάθος και να επικοινωνούμε αποτελεσματικά με τους πελάτες στα groups και στα one to one.
Οικογενειακά προγράμματα:
Ο εθισμός συχνά προσβάλλει το σύστημα της οικογένειας με αποτέλεσμα να συνεργεί εκούσια στην διαιώνιση της χρήσης. Τα προγράμματα αυτά έχουν σαν σκοπό την ανάρρωση της οικογένειας και την συναισθηματική, πνευματική και φυσική υγεία των μελών της. Προσφέρουν ενημέρωση, συμβουλευτική και οικογενειακές συνεδρίες.
Αλλες δραστηριότητες του κέντρου:
– Κοινωνική ενημέρωση σε θέματα εξαρτητικής συμπεριφοράς.
– Δημιουργία προγραμμάτων ενημέρωσης και παρέμβασης στα πλαίσια της οικογένειας.
– Έρευνα και αξιολόγηση προγραμμάτων για εκπαίδευση εκειδικευμένου προσωπικού.
– Μετάφραση και συγγραφή βιβλιογραφίας σχετικής με το μοντέλο των Δώδεκα Βημάτων.
– Έρευνα και συλλογή δεδομένων με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και την επικοινωνία με άλλους φορείς.
Δραστηριότητες της ομάδας εξαρτημένων
– Εισαγωγή στο πρόγραμμα των 12 Βημάτων.
– Εξερεύνηση μέσω διαπροσωπικών σχέσεων (θεραπευτικά groups).
– Εκπαίδευση στην αναγνώριση και αντιμετώπιση του εθισμού.
– Δουλειά σε γνωστικό και συμπεριφορικό επίπεδο.
– Εκπαίδευση δεξιοτήτων (εργαστήρια).
– Σύνδεση με τους άλλους (επικοινωνία, ταύτιση, υποστήριξη).
– Δουλειά με την οικογένεια.
Τα εργαλεία τους
– Τα groups
– Οι διαλέξεις
– Οι βιωματικές ασκήσεις
– Τα εργαστήρια
– One to one συμβουλευτική
– Οι συγκεντρώσεις Α.Α. / Ν.Α.
– Υλικό για διάβασμα
– Οι γραπτές εργασίες
– Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια
Ποια τα οφέλη της θεραπείας μας
Παρόλο που η θεραπεία αυτή συχνά είναι δύσκολο κι επίπονο έργο, έχει μεγάλα οφέλη:
– Η αυτοεκτίμηση τους θα αρχίσει να ανεβαίνει, με συνέπεια να νιώθουν καλύτερα για τον εαυτό τους.
– Θα ανακαλύψουν νέους και διαφορετικούς τρόπους να ευχαριστιούνται τη ζωή.
– Θα μάθουν νέους τρόπους να αντιμετωπίζουν και να λύνουν κάποια από τα προβλήματα της ζωής.
– Θα γνωρίσουν πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους και θα τους δοθεί η ευκαιρία να δημιουργήσουν βαθιές φιλίες.
– Θα εμπλακούν σε ενδιαφέρουσες αναζητήσεις για τον εαυτό τους, που μπορούν να φέρουν μεγάλη ικανοποίηση και αυτογνωσία.
– Θα ψάξουν, θα επιλέξουν και θα μάθουν νέους τρόπους διαχείρισης σκέψης, συναισθημάτων και συμπεριφορών. Αυτοί οι νέοι τρόποι θα επιλεχθούν από τους ίδιους και όχι από μηχανισμούς άμυνας ή από τον εθισμό τους.
Έχουμε δει ότι οι πιθανότητες που έχουν να βελτιωθεί σημαντικά το επίπεδο υγείας τους, σε συναισθηματικό και διανοητικό επίπεδο και να μείνουν καθαροί από το αλκοόλ και τις ουσίες, αυξάνονται σημαντικά εαν και εφόσον ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους.
Επίσης:
Είναι πολύ πιθανόν να προσανατολιστούν επαγγελματικά και να βρουν δουλειά.
Μειώνουν τις πιθανότητες να εμπλακούν με τη δικαιοσύνη.
Είναι πολύ πιθανό να επιστρέψουν στις σπουδές τους ή ίσως να αρχίσουν σπουδές, αν το επιθυμούν.
Είναι πολύ πιθανόν να φτιάξουν οι σχέσεις τους με την οικογένεια τους ή αν είναι γονείς να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο ρόλο αυτό.
Είναι πολύ πιθανόν να ανακαλύψουν και άλλες ικανοποιητικές δραστηριότητες στη ζωή.
Με άλλα λόγια, η ποιότητα της ζωής τους θα βελτιωθεί δραματικά.
Κατά την παραμονή τους στο κέντρο μας περιμένουμε ότι:
– Θα αποκτήσουν μια καλύτερη κατανόηση της επίδρασης που είχαν το αλκοόλ ή οι ουσίες στη ζωή τους, στο σύστημα αξιών τους, στις αρχές τους, στην υγεία τους, στις σχέσεις τους, κλπ…
– Θα αρχίσουν να αποκτούν ικανότητες διαχείρισης δύσκολων σκέψεων και συναισθημάτων όπως ο φόβος, ο θυμός, το άγχος και η επιθυμία για χρήση.
– Θα ανεβάσουν τα επίπεδα αυτοεκτίμησης και αίσθησης της αξίας τους.
– Θα αρχίσουν να διαμορφώνουν ένα δίκτυο υποστήριξης (οικογένεια. φίλοι, ομάδες αυτοβοήθειας) και θα μάθουν να το χρησιμοποιούν αποτελεσματικά.
– Θα βάλουν στόχους και θα διαμορφώσουν σχέδια για το άμεσο μέλλον.
Έχουμε δει ότι ο καλύτερος τρόπος για να τους βοηθήσουμε να πετύχουν τους στόχους αυτούς είναι να συνεργαστούμε μαζί τους στα εξής:
  1. Στην διερεύνηση του τρόπου που σκέφτονται για τον εαυτό τους και τη σχέση τους με τον κόσμο γενικότερα.
  2. Στην εξέταση των συμπεριφορών τους και την ανεύρεση εναλλακτικών τρόπων συμπεριφοράς που θα τους δίνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση και θα έχουν μικρότερο κόστος.
  3. Στη διερεύνηση του τρόπου που διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, ο οποίος κατά τη γνώμη μας σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο που σκέφτονται και συμπεριφέρονται.
Προς το τέλος της παραμονής τους στο κέντρο, θα τους ενθαρρύνουμε να σχεδιάσουν τα επόμενα θεραπευτικά τους βήματα. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν συμμετοχή σε ομάδες αυτοβοήθειας, συμμετοχή σε ομαδικές ή ατομικές συνεδρίες συνεχούς φροντίδας και πρόληψης υποτροπής.
Τι δεν είμαστε
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως στο κέντρο
– Δεν προσπαθούμε να προσηλυτίσουμε ανθρώπους στα πιστεύω μας.
– Δεν κάνουμε πλύση εγκεφάλου ούτε διαλύουμε τους ανθρώπους για να τους επανασυναρμολογήσουμε.
– Δεν χρησιμοποιούμε την θεραπευτική εξουσία προσβάλλοντας ή κακοποιώντας τις πρωσοπικότητες των πελατών μας.
– Δεν πιστεύουμε ότι η προσέγγισή μας είναι η μοναδική που μπορεί να δώσει λύση, σε οποιονδήποτε έχει πρόβλημα με αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες.

Ποιοι Είμαστε

Η Αρωγή 12+ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, σε άτομα εξαρτημένα σε αλκόολ, ναρκωτικά και τζόγο.

Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος

Γίνε κι εσύ έκτακτο μέλος! Βοήθησέ μας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε.

Περισσότερες πληροφορίες…

Τα 12 βήματα

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Ανθέων 22, Νέο Ρύσιο,
Τ.Κ. 57 001 Τ.Θ. 900 (814) Θεσσαλονίκη
Τηλ. επικοινωνίας / Fax:
(+30)23920 73407